IN & AUT. Сензорно възприятие и комуникация при аутизъм. Втора международна конференция. Крема, 22-23-24 март 2012 г.

IN & AUT. Сензорни възприятия и комуникация при аутизъм. Втора международна конференция. Crema, 22-23-24 март 2012. ECM акредитация