Търсенето на генетичната основа при биполярно разстройство - Психология

Биполярно разстройство - Дебелината на сивото вещество във временните и предфронталните области би била най-обещаващият кандидат за генетично картографиране.