Болка в терапията: страданието да бъде забравено или еволюционна необходимост?

Що се отнася до болката в терапията, всеки пациент е изправен пред избор, който често поради особено интензивни емоции позволява намалена степен на свобода: да разреши само проблема със симптома или да получи достъп до по-дълбоко, по-духовно измерение?

Рецензия: Ян Филип Сендкър - Сърцебиенето

Рецензия: Ян-Филип Сендкер - Изкуството да слушаш сърдечните удари и акордите на сърцето - Нери Поца Редактор.

Садизмът: въпрос за личността. Психопатология на ежедневието

Обикновено сме склонни да избягваме да причиняваме болка на другите, с вина, ако това се случи. В садизма жестокостта предизвиква удоволствие и вълнение

Прав гръб! Как позата (нашата и другите) влияе върху прага на болката.

Психология: композирана поза повишава прага на болката както физическа, така и психическа. От друга страна, разлагането увеличава възприятието.