Терапевтични истории №2: Следобед с дявола

В тези клинични случаи значителното печене на различните пациенти е подправено със соуса на въображението, за да направи пациентите неидентифицируеми