Кралицата на Снежанка, огледалото и дисморфофобията.

Данните в литературата ни казват, че при пациенти с телесен дисморфизъм гледането в огледалото причинява значителен дискомфорт.