Командните спортове и индивидуалните спортове: какви са разликите? - Психология

Отборните спортове са по-съзвучни с мисленето на хората с ниска нужда от когнитивно затваряне, отколкото с отделните хора.