Арахнофобия: ако се страхувате от паяци, ще ги видите по-големи!

Ефекти от специфичната фобия върху възприемането на обекта, от който се страхувате: колкото повече човек се страхува, толкова повече зрителното възприятие ще бъде променено.