Групова терапия: Гещалтовият подход

Групова терапия: групата като 'третият елемент' на връзката: позволява на участниците да наблюдават и да разбират по-добре собствените си релационни модалности