Личност: от какъв тип сте? Куче или котка?

Универсалното човешко желание да се разбере по-добре се задоволява от най-разнообразните личностни тестове в обращение.