Привързаност като организатор на психопатология - SOPSI 2014

Привързаност: в рамките на терапевтичната връзка пациентът може да осъзнае собственото си функциониране, което прилага в настоящите взаимоотношения.

Любовта е една изгубена игра…

Любовна зависимост: влюбването формира идентичността на младите хора, то се разглежда като резултат от рационални действия, воля за промяна, откъсване от детството.