Синдром на хронична умора (CFS): заболяване

Синдром на хронична умора: Световната здравна организация го определи като сериозно, хронично и увреждащо заболяване.