Вече не можете да кажете „той е по-силен от мен“, сега можете да управлявате агресията. (2)

Някои фактори на нашия организъм като хормони, глюкоза и дори гени ни показват как можем да се опитаме да контролираме агресията и импулсивността