CNOP, ПРЕДСТАВИ ДЕКАЛОГА ЗА НОВА РЕФОРМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПСИХОЛОГИТЕ

НАРЕДБА НА ПСИХОЛОГИТЕ Национален съвет на CNOP, ПРЕДСТАВИ ДЕКАЛОГА ЗА НОВА РЕФОРМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА ПСИХОЛОГИ Затворен номер за достъп до университетския факултет, общи приемни тестове в същия