Излекуване на маниите: екстаз от престъпление (1955) - Преглед

„Екстазът от престъпление“ (1955) от Луис Бунюел е интригуващо пътешествие в света на маниите и фантазията, фантазията за извършване на убийства.

Поведенчески упражнения в когнитивната терапия

Поведенческите упражнения имат стойност като излагане на нови преживявания, от които да се научи нова информация, а не като опити за установяване на нови поведенчески рефлекси.