Психотерапия: ABC моделът: защото след A се установява C

ABC е техника за формализиране както на когнитивната оценка, така и на психотерапевтичната работа. Предшественик, Вяра, Последствия.

Техники в психотерапията: Формите на ABC

ABC е широко разпространен в когнитивно-поведенческата област, той представлява фундаментална основа за оценка и психотерапия.