Как възприемането на погледа на другия променя поведението ни

Системата за откриване на поглед, присъща на всички нас, може да се активира и от „симулакрум“ на човешки очи (напр. Плакат).