Избягващо разстройство на личността - Разпознаването на емоциите

Пациентите с избягващо личностно разстройство имат по-лоша информираност за своите емоции и по-малка способност да ги изразяват концептуално.

Параноично личностно разстройство - Подозрение ad veritatem pervenit!

Параноично личностно разстройство: всеобхватна картина на недоверие и подозрение, до такава степен, че намеренията на другите винаги се тълкуват като злонамерени.

Непогрешимата тъга на лимоновата торта. От Aimee Bender - Преглед

ПРЕГЛЕД на книгата на Ейми Бендер, Непогрешимата тъга на лимоновата торта. Публикувано от Minimum Fax, Преглед от Brunella Coratti.