Лидерство в отборни спортове # 16 - Социометричен тест

Лидерството: инструмент, който може да се използва за анализ на фигурата на интимния ръководител на отбора и връзката му с други спортисти, е социометричният тест