Юмруци в джоба от Марко Белокио (1965) - Кино и психотерапия номер 19

Юмруци в джоба: семейството изпитва безпокойство, тревожни ситуации в симбиоза, в която героите не съществуват, освен по отношение на другите.

Есенна симфония: Бергман ни учи на цикличния характер на емоциите.

Психология и кино: Бергман е интензивна и много ясна картина на конфликтните отношения между майка и дъщеря.