Размисли за кризата на съвременната психоанализа # 6

Петият и последен бич на съвременната психоанализа: идеализирането на психоаналитичната институция.