Psyche & Law # 9: Кога изоставянето на неспособните се превръща в престъпление?

Psyche & Law # 9: Кога изоставянето на неспособните се превръща в престъпление? А старостта, може ли да се приравни за престъпни цели с неспособност?