Трудното съжителство на свободата и реда

Преди няколко години жестокият Корадо Гуцанти знаеше как да се подиграе на оная партия, която тогава се наричаше „Casa delle Libertà“. И как? Подчертавайки колко точно в Дома на свободата всички