Насилието в училище: прилагайте насоките, изготвени от MIUR

Прес съобщение: НАСИЛИЕ В УЧИЛИЩЕ, СЕЛИНИ (AUPI): ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА, СЪСТАВЕНИ В МИУР ЮЛИ 2017