Траур: приемане на загуба

Необходимо е да се премахне конотацията на „модифицируемо събитие“ от загубата, като се приеме непоправимостта на инцидента чрез реорганизация на себе си.

Склонността към извинение: Личностните черти, които помагат

Готовността за извинение отразява здравословното и адаптивно психологическо функциониране: повече смирение, съпричастност и ориентация към другите.

Препрочитане на Абрахам Маслоу - Характеристиките на „здравия“ индивид

Маслоу предлага да идентифицира и популяризира качествата, които характеризират здравите и самореализирали се индивиди.

Перфектно семейство - Преглед

Перфектно семейство. Филм за перфекционизма, но също и за цинизма, самотата, приемането.