СЛУЧАЙТЕ СЕНСЪЛА ОТТОГА

От психологическа гледна точка, погледът назад може да се счита за когнитивно изкривяване във всички отношения; тенденцията е да се разглеждат събитията като по-предсказуеми, отколкото са в действителност, например когато субектът, изправен пред непредвидимо събитие, казва, че е убеден, че „винаги е знаел“, че нещата ще се развиват както са.

Парадоксът на Монти Хол и неправилните прогнози (когнитивно пристрастие)

Парадоксът на Монти Хол: един от най-фрапиращите случаи, в които умът ни се шегува и правим грешките в прогнозите (когнитивно пристрастие)