Психологическото интервю - Мотивационното интервю

Трети тип психологическо интервю, пример за междинен подход към творбите на Роджърс и Каркхаф: Мотивационното интервю.

Колоквиумът в когнитивната психотерапия от G. M. Ruggiero и S. Sassaroli - Review

Интервюто в когнитивната психотерапия от Ruggiero и Sassaroli е важна книга; но това не е книга за интервюто или поне не само за интервюто.