Опитване на нови сексуални практики: любопитство или страх от отхвърляне? - отговорите на fluIDsex

Амбивалентността между страха и желанието да изпробваме нови сексуални практики трябва да ни накара да се замислим доколко това е продиктувано от контекста или от личните нужди