Междуличностни отношения и усещане за принадлежност

Търсенето на задоволителни и трайни междуличностни отношения ви позволява да се чувствате неразделна част от едно цяло и да останете независими.