Стратегии за справяне и оптимизъм - Психология

Най-новите ориентации разглеждат справянето като процес, който произтича от взаимодействия, които надвишават или оспорват ресурсите на субекта.