Дишайте бавно и 'внимателно' ...

Практиката на внимателност ни учи на много неща от гледна точка на осъзнаване и „присъствие“ към себе си, но също така ни показва как дъхът е „котва“