Обхванато познание: Как дрехите влияят на нашите мисли.

Обхванато познание: носенето на костюм вместо друг оказва справедливо влияние върху възприятието, което имаме за себе си.