Междукултурна психология: Изражението на лицето не е универсално

Повече от век се смята, че всички човешки същества изразяват основни емоции с еднакви изражения на лицето.