Списък „За да направите“ или „Не“? Изкуството на списъците и необходимостта от организация

Списъци: полезни психологически стратегии, които ни помагат да се съсредоточим върху дадена цел, принуждавайки ни да мислим за необходимите стъпки за нейното постигане.